Państwowa renta w Niemczech z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych przed 1961 rokiem

Renta w Niemczech dla osób urodzonych przed 1961 rokiem

Jakie zasady obowiązują w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych przed 1961 rokiem w Niemczech?

Jak widzieliśmy w artykule o państwowej emeryturze z tytułu niezdolności do pracy (przeczytaj pełen artykuł o emeryturze z tytułu niezdolności do pracy) w Niemczech, posiada ona wiele ograniczeń. Emerytura taka jest wypłacana tylko wtedy, gdy nie można już wykonywać żadnego zawodu. Jeśli wcześniej byłeś rzemieślnikiem, a teraz mógłbyś na przykład sprzedawać lub sprawdzać bilety w muzeum, nie otrzymałbyś renty.

Państwowa renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych przed 1961 rokiem

Państwowa renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest przyznawana, jeśli możesz się przekwalifikować i wykonywać inną pracę. Nie dotyczy to jednak osób urodzonych przed 1961 rokiem. Istnieje tzw. ochrona uzasadnionych oczekiwań. Obowiązują te same przepisy emerytalne w Niemczech, co przed 2001 rokiem. Mniej ważne jest to, czy można jeszcze pracować w innym zawodzie niż zawód wyuczony. Jeśli nie możesz już pracować w zawodzie, do którego posiadasz kwalifikacje, lub w wymiarze mniejszym niż sześć godzin dziennie, możesz się ubiegać o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Czy mogąc pracować dłużej niż 6 godzin dziennie w nowym zawodzie, przysługuje Tobie renta w Niemczech?

Jeśli jednak nadal możesz pracować dłużej niż sześć godzin dziennie w zawodzie innym niż ten, do którego zostałeś wyuczony, niemieckie ubezpieczenie emerytalne sprawdzi, czy masz prawo do emerytury. Praca ta musi być jednak zgodna z twoimi zdolnościami i twoją sprawnością, karierą zawodową i statusem społecznym. Ponadto taka praca musi być dostępna na rynku pracy – niezależnie od tego, czy jest wolna, czy nie (niech ktoś zrozumie państwo niemieckie!).

Jeśli byłeś na rehabilitacji i tam się przekwalifikowałeś, to można oczekiwać, że będziesz wykonywał taką pracę. Jeśli niemieckie ubezpieczenie emerytalne nie może przydzielić ci alternatywnej pracy, otrzymasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy – a więc o około jedną czwartą mniej niż to, co otrzymywałbyś przed 2001 rokiem.

Jeżeli jednak otrzymywałeś już rentę przed 2001 r., to nic się dla ciebie nie zmieni. Nie chcesz polegać całkowicie na państwie wobec skromnych perspektyw? W takim razie dowiedz się od nas o prywatnej pracowniczej rencie inwalidzkiej!

Dodaj komentarz