Oferent

Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836)

reprezentowany przez:

Niemiec GmbH (Sąd rejonowy Bonn, HRB 22776)

Jedyny zarządzający: Andreas Niemiec

Schweinemarkt 11

53919 Weilerswist

Telefon +49 2251-778612

Telefax +49 2251-778613

E-Mail: andreas@niemiec24.com
Numer ewidencyjny: Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836

Określenie zawodowe

Broker ubezpieczeniwy zezwolenie zgodnie z § 34d Abs. 1 GewO
Pośrednik kredytów pod nieruchomości zezwolenie zgodnie § 34i Abs. 1 GewO
Zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 GewO do wglądu.


Rejest pośredników (w celu sprawdzenia powyższych danych)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.Breite Straße 29, 10178 BerlinTelefon: 0180-6005850(20 centów/połączenie z telefonu stacjonarnego, max. 60 centów/połączenie w sieci komórkowej)Internet: www.vermittlerregister.infoE-Mail: vr@dihk.de


Numer rejestru w IHK (§ 34d GewO – Broker ubezpieczeniowy)(§ 34d GewO – Versicherungsmakler)D-OK6Y-PPKM7-54


Numer rejestru IHK (§ 34i GewO – Pośrednik pożyczek pod nieruchomości)(§ 34i GewO – Immobiliardarlehensvermittler)D-W-101-9K4C-40


Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34d GewOIHK Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-216, Telefax: 0241-4460-153, Email: recht@aachen.ihk.de


Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34c GewOKreis Euskirchen, Der Landrat, Abt. 32.12, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen, Telefon: 02251/15-0, Telefax: 02251/15-666, www.kreis-euskirchen.de


Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie § 34i GewOIHK Aachen, Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-240, Telefax: 0241-4460-55240, www.aachen.ihk.de, E-Mail: stefanie.adrian@aachen.ihk.de

Zawodowe regulacje prawne– § 34c, § 34d, § 34i GewO– §59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)– Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV)

Regulacje prawne zawodowe można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Bundesministerium der Justiz i firmy juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.

Beteiligungen/udziały

Nie istnieje żaden udział Towarzystwa ubezpieczeniowego lub w Towarzystwie ubezpieczeniowym przewyższający 10%

Odpowiedzialny z treść

Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Andreas Niemiec, zarządzający

Schweinemarkt 11

53919 Weilerswist


Telefon: +49 2251-778612

E-Mail: andreas@niemiec24.com


Wskazówki do ochrony danych osobowychPolityka prywatności


Ombudsmänner/Rzecznicy (Arbitraż i pozasądowe rozstrzyganie sporów)

Odpowiednie instytucje do składania skarg i zażaleń w przypadku sporów pozasądowych:Versicherungsombudsmann e.V.Professor Dr. Günter HirschPostfach 08 06 3210006 BerlinTelefon: 0800 3696000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznejTelefax: 0800 3699000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznejInternet: www.versicherungsombudsmann.deE-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de


Rzecznik dla prywatnego ubezpieczenia chorobowego i pielęgnacyjnego

Heinz Lanfermann

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Telefon: 0800 2550444 bezpłatnie z niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznej

Telefax: 030 20458931

Internet: www.pkv-ombudsmann.de


Pouczenie prawne Za poprawność, kompletną dostęność i aktualnosć strony internetowej i zawartych na niej terści nie przejmuje odpowiedzialnośc ani admnistrator strony, Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ani dostawcy. Wszelkie zawarte na tej stronie informacje służą jedynie do poinformowania odwiedzających o ofercie online. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do Zamierzonego działania i rażącego zaniedbania. Za strony internetowe trzecich, na które przekierowano za pomocą linków odpowiedzialnośc ponoszą ich administratorzy. Administrator tej strony nie jest odpowiedzialny za treść stron firm trzecich.Ponadto powyższa strona interentowa może zostać podłączona za pomocą linku. Administrator nie ponosi odpowiedzialnośc za sposób przedstawienia i treści lubjakiekolwiek połączenia w stronach internetowych firm trzecich.Ponadto administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub uzupełnień podany informacji. Treść i struktura strony są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie treści i danych, używanie tekstów, częsci tekstów lub materiału zdjęciowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

Komisja UE udostępnia platformę internetową do rozwiązywania sporów online (tzw. platforma ODR). Ta platforma ODR służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów w związku ze zobowiązaniami umownymi wynikającymi z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług online. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod następującym linkiem: www.ec.europa.eu/consumers/odr. W Impressum znajdziecie Państwo nasz adres e-mail.

Nie mamy ani chęci, ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Kod telefonu do Niemiec jest 0049