Informacja wstępna

Informacja zgodnie z § 15 Rozporządzenia o pośrednictwie ubezpieczeniowym – VersVermV

Oferent:

Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836) reprezentowany przez Niemiec GmbH (Sąd rejonowy Bonn, HRB 22776)

Jedyny zarządzający: Andreas Niemiec

Schweinemarkt 11

53919 Weilerswist

Telefon +49 2251-778612

Telefax +49 2251-778613

E-Mail: andreas@niemiec24.com

Określenie zawodowe

Broker ubezpieczeniowy zezwolenie zgodnie z § 34d Abs. 1 GewO

Pośrednik kredytów pod nieruchomości zezwolenie zgodnie § 34i Abs. 1 GewO

Zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 GewO do wglądu.

Poradnictwo i opłaty

Firma Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych i oferuje w tym względzie szeroki zakres porad odpowiadających wszelkim przepisom prawa. Za te usługi firma Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG w przypadku doprowadzenia do podpisania umowy otrzymuje prowizję od odpowiedniego oferenta polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że prowizja zawarta jest w zaakceptowanej przez państwa składce ubezpieczeniowej. Z tytułu zawieranych umów firma Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG nie otrzymuje dodatkowych opłat, czyli dla Państwa nie powstają żadne dodatkowe koszty.

Rejestr pośredników (w celu sprawdzenia powyższych danych)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 0180-6005850

(20 centów/połączenie z telefonu stacjonarnego, max. 60 centów/połączenie w sieci komórkowej)

Internet: www.vermittlerregister.info

E-Mail: vr@dihk.de

Numer rejestru w IHK (§ 34d GewO – Broker ubezpieczeniowy)

(§ 34d GewO – Versicherungsmakler)

D-OK6Y-PPKM7-54

Numer rejestru IHK (§ 34i GewO – Pośrednik pożyczek pod nieruchomości)

(§ 34i GewO – Immobiliardarlehensvermittler)

D-W-101-9K4C-40

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34d GewO

IHK Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-216, Telefax: 0241-4460-153, Email: recht@aachen.ihk.de

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34c GewO

Kreis Euskirchen, Der Landrat, Abt. 32.12, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen, Telefon: 02251/15-0, Telefax: 02251/15-666, www.kreis-euskirchen.de

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie § 34i GewO

IHK Aachen, Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-240, Telefax: 0241-4460-55240, www.aachen.ihk.de, E-Mail: stefanie.adrian@aachen.ihk.de

Zawodowe regulacje prawne

– § 34c, § 34d, § 34i GewO

– §59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

– Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV)

Regulacje prawne zawodowe można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Bundesministerium der Justiz i firmy juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.

Udziały

Nie istnieje żaden udział Towarzystwa ubezpieczeniowego lub w Towarzystwie ubezpieczeniowym przewyższający 10%

Odpowiedzialny z treść

Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Andreas Niemiec, zarządzający

Schweinemarkt 11

53919 Weilerswist

Telefon: +49 2251-778612

E-Mail: andreas@niemiec24.com

Rzecznicy (Arbitraż i pozasądowe rozstrzyganie sporów)

Odpowiednie instytucje do składania skarg i zażaleń w przypadku sporów pozasądowych:

Versicherungsombudsmann e.V.

Professor Dr. Günter Hirsch

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznej

Telefax: 0800 3699000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznej

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Rzecznik dla prywatnego ubezpieczenia chorobowego i pielęgnacyjnego

Heinz Lanfermann

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Telefon: 0800 2550444 bezpłatnie z niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznej

Telefax: 030 20458931

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Uwagi dotyczące ochrony danych:

Odpowiednie informacje o naszej ochronie danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj: