Prywatne Ubezpieczenie Wypadki - Na wypadek Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Czym jest prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW?

Co obejmuje prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW?

W artykule na blogu o wypadkach przy pracy, zarejestrowani pracownicy są prawnie ubezpieczeni przez pracodawcę. W zdecydowanej większości przypadków wypadki w godzinach pracy są objęte ubezpieczeniem. Możliwy jest również wypadek w czasie wolnym od pracy, uprawiania sportu czy urlopu, który powoduje niezdolność do pracy przez krótszy lub dłuższy okres czasu. Choć co roku dochodzi również do kilku tysięcy wypadków drogowych, to liczba osób, które giną w wyniku wypadków w domu jest około 5 razy większa niż w wypadkach komunikacyjnych.

Po wypadku z prywatnej polisy ubezpieczeniowej wypłaca stałą kwotę, rentę inwalidzką. Rentę inwalidzką możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów poniesionych w wyniku wypadku. Aby jednak do tego doszło, trzeba mieć upośledzenie lub uszkodzenie, które będzie trwało dłużej niż trzy lata i nie należy się spodziewać, że się poprawi. Ale: wypłata może trwać nawet rok!

Podczas gdy ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wypłaca pieniądze tylko jeśli masz wypadek przy pracy, na uczelni, w wolontariacie lub w drodze do niego, prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wypłaca odszkodowanie za wszystkie wypadki, w każdym miejscu na świecie.

Dwie grupy ryzyka NNW:

  • Grupa A, o niższym ryzyku, np. osoby wykonujące pracę biurową lub kobiety,
  • Grupa B, wykonująca pracę fizyczną i manualną.

Składki Ubezpieczenia NNW są wyższe dla grupy B.

Co liczy się jako wypadek w przypadku ubezpieczenia NNW?

To, czy otrzymasz wypłatę w razie wypadku, zależy od tego, czy według ściśle określonych kryteriów był to rzeczywiście wypadek.

Czy zdarzenie nastąpiło nagle?

Czy był to na przykład wypadek komunikacyjny, czy spadłeś z drabiny? Jeśli jednak uprawiałeś sport z lekkim upośledzeniem, o którym wiedziałeś od dawna, a następnie dana część ciała przestała działać, to nie jest to wypadek.

Czy siła przyszła z zewnątrz?

Czy był to np. wypadek drogowy – czyli wynika zdarzenia komunikacyjnego? Na przykład zawał serca nie liczy się jako wypadek, gdyż stan ten jest następstwem stanu wewnętrznego.

Czy zdarzenie było nieumyślne?

Tylko wtedy liczy się to jako wypadek. Jeśli w wyniku zdarzenia zranisz się lub zabijesz się jest to wypadek, chyba że dopuściłeś się rażącego zaniedbania lub zrobiłeś to celowo.

Czy upośledzenie jest fizyczne?

Większość firm ubezpieczeniowych nie zapłaci za szkody psychiczne, takie jak zespół stresu pourazowego po wypadku.

Wypadek w następstwie dużego wysiłku fizycznego

Za wypadek można uznać również sytuację, w której wykonujemy duży wysiłek fizyczny, a następnie zwichniemy staw lub naciągniemy mięsień itp. Nie wystarczy normalnie się poruszać.

To ty musisz udowodnić ubezpieczycielowi, że to był wypadek według tych kryteriów, a nie odwrotnie. Pamiętaj, żeby udokumentować zdarzenie, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub czasowej bądź trwałej niezdolności do pracy.

Dla kogo ma sens ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW?

Ponieważ pracownicy etatowi w większości przypadków są już ubezpieczeni przez pracodawcę, ubezpieczenie to jest szczególnie interesujące dla osób, które nie mają pracodawcy lub mają siebie za pracodawcę – są samozatrudnione.

Kto powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków:

  • osoby pracujące na własny rachunek,
  • bezrobotni,
  • gospodynie domowe,
  • osoby, które przebywają w niebezpiecznych warunkach, czyli ryzyko wypadku jest wysokie.

Jeśli masz bardzo wysokie ryzyko wypadku, to ubezpieczenie może być dla ciebie interesujące. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest szczególnie interesujące, jeśli nie można uzyskać niedrogiego ubezpieczenia od niezdolności do pracy ze względu na istniejące wcześniej schorzenia.

To ubezpieczenie jest mniej interesujące dla dzieci i młodzieży. Są one ubezpieczone już w przedszkolu, w szkole i na studiach, a po wypadkach na ogół bardzo dobrze dochodzą do siebie.

Lepsze opcje dla ubezpieczonych pracowników to ubezpieczenie od niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wynagrodzenie chorobowe („Krankentagegeld”) oraz terminowe ubezpieczenie na życie.

Czym jest „Gliedertaxe”?

Istotą każdego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest tzw. „Gliedertaxe”, kwota wypłacana za uszkodzenie kończyn. Oznacza to, że każda część ciała otrzymuje swój własny procent sumy ubezpieczenia. W przypadku utraty np. oka jest to często 50% sumy ubezpieczenia; całej ręki – 70%, nogi – 60%. Jeśli nie słyszysz już na jedno ucho, otrzymujesz około 30% sumy ubezpieczeniowej.

Wykupując to ubezpieczenie, należy zadbać o szczególnie dobrą kwotę wypłacaną za uszkodzenie kończyn dla własnych potrzeb. Nie muszą to być miliony euro, jak w przypadku pośladków Jennifer Lopez. Jeśli np. grasz na instrumencie muzycznym lub śpiewasz, to z pewnością masz inne priorytety niż piłkarz hobbysta.

Co jest zbędne lub dodatkowe w przypadku ubezpieczeń NNW?

Można również dodać wiele świadczeń fakultatywnych:

  • wynagrodzenie chorobowe,
  • dzienny zasiłek szpitalny,
  • zasiłek rekonwalescencyjny,
  • inne świadczenia opcjonalne z tytułu ubezpieczenia NNW.

Są jednak inne ubezpieczenia, jak np. specjalne ubezpieczenie dziennego zasiłku chorobowego, które mają tu większy sens.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Większość polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje również śmierć. Jeśli jednak chcesz objąć ochroną ubezpieczeniową osoby pozostające na twoim utrzymaniu, lepiej wykupić terminowe ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie od ryzyka zawodowego

Czy chcesz się zabezpieczyć, jeśli po wypadku staniesz się niezdolny do pracy? Wtedy ubezpieczenie od ryzyka zawodowego jest lepszym rozwiązaniem, bo ubezpieczenie wypadkowe zazwyczaj wypłaca rentę tylko w przypadku minimum 50% niepełnosprawności i jest bardzo drogie.

Dynamiczne zwiększanie sumy ubezpieczenia

Dynamiczne podnoszenie sumy ubezpieczenia też nie jest rozsądne, bo po wypadku ma się zwiększone potrzeby, zwłaszcza gdy jest się młodym. Im jesteś starszy, tym więcej masz nabytych uprawnień, takich jak np. prawo do emerytury.

Jeśli należysz do wyżej wymienionych grup, dla których prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma sens, to skontaktuj się z nami telefonicznie, aby umówić się na konsultację

Dodaj komentarz