Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeitsversicherung lub BU),

Co to jest ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeitsversicherung lub BU), dlaczego jest mi potrzebne?

„Och, po prostu będę pracował do emerytury, co może pójść nie tak…?”

Rzemieślnik lub inny pracownik w grupie ryzyka

Jeśli tak myślisz, powinieneś wiedzieć, że jedna na cztery osoby stanie się niezdolna do wykonywania zawodu w ciągu swojego życia, być może kilka razy. Nie tylko stracisz wynagrodzenie, ale być może będziesz musiał zapłacić za pomoce, odbudowę, opiekę medyczną lub wsparcie. Jeśli jesteś na przykład rzemieślnikiem lub wykonujesz inną wymagającą fizycznie pracę, to jesteś narażony na duże ryzyko stania się niezdolnym do pracy w ciągu swojego życia.

Z kolei dla osób, które nie pracują fizycznie, choroby psychiczne są bardzo problematyczne. Około jedna trzecia osób niezdolnych do wykonywania zawodu musiała z tego powodu ograniczyć swój zawód.

Niepełnosprawność zawodowa uderza szczególnie mocno w osoby młode, będące jedynym żywicielem rodziny lub samotne bez licznej sieci wsparcia.

Prywatna renta z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu

Prywatna renta z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu zamyka lukę finansową, jeśli w wyniku poważnego wypadku lub choroby jesteś trwale niezdolny do pracy i nie możesz już zarabiać. Jeśli będziesz polegał tylko na państwowej rencie z tytułu niezdolności do pracy, będziesz biedny – jest ona również coraz mniejsza z powodu inflacji. Weź też pod uwagę wyższe wydatki związane z ewentualnymi kosztami opieki. Jeśli mieszkasz w apartamentowcu bez windy i żyjesz z podstawowych świadczeń po wypadku, to jak mógłbyś wyjść z domu? Jakie hobby mógłbyś jeszcze realizować? Jak mógłbyś funkcjonować zamknięty w domu bez pomocy?

W 2021 roku państwowa renta o niezdolności do pracy dla nowych emerytów wynosiła tylko 917 euro miesięcznie. Z kolei dla dotychczasowych emerytów wynosiła średnio tylko 877 euro. Czy za takie pieniądze mógłbyś żyć, opłacić czynsz, dodatkowe koszty i jedzenie?

Więcej informacji znajdziesz w artykule o: państwowej emeryturze z tytułu niezdolności do pracy.

Dla kogo ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu ma sens, dla kogo nie?

Ubezpieczenie BU ma sens, jeśli jesteś uzależniony od swoich dochodów z pracy, ponieważ chcesz utrzymać swój standard życia i inni ludzie są od ciebie zależni. W przeciwnym razie możesz być zmuszony do znacznych cięć i skończyć na podstawowym wsparciu dochodów („Grundsicherung”).

Być może będziesz musiał sprzedać swój dom i samochód i wziąć mniejsze mieszkanie, być może nie będziesz w stanie spłacić swoich kredytów i będziesz musiał ogłosić prywatną niewypłacalność, być może nie będziesz w stanie zapewnić swoim dzieciom środków finansowych jak zwykle itp. Przez wiele lat po wypadku możesz nie mieć możliwości uzyskiwania dochodów. To szybko sumuje się do dziesiątek tysięcy euro, których zabraknie tobie i twojej rodzinie.

Przyczyny niepełnosprawności i niezdolności do pracy - ubezpieczenie dla Polaków w Niemczech
Przyczyny niepełnosprawności zawodowej i niezdolności do pracy

Idealne ubezpieczenie dla rzemieślników, muzyków, sportowców i osób pracujących w sektorze społecznym

Im wcześniej ubezpieczasz się i im zdrowszy jesteś w momencie zawierania ubezpieczenia, tym niższe są składki. Dlatego szczególnie korzystne jest zawarcie ubezpieczenia, gdy jeszcze chodzisz do szkoły. Zwłaszcza jeśli planujesz późniejszą pracę jako rzemieślnik lub w sektorze społecznym albo chcesz zostać sportowcem lub muzykiem. Wówczas będziesz miał korzyści, jeśli wcześnie wykupisz ubezpieczenie. W przypadku tych zawodów obowiązują bowiem wysokie stawki lub firma ubezpieczeniowa odmawia zawarcia polisy od samego początku.

Większość ludzi pracujących jako rzemieślnicy, muzycy, sportowy lub w sektorze społecznym staje się niepełnosprawna między 40 a 50 rokiem życia. Dlatego im dłużej odkłada się zawarcie polisy rentowej, tym droższe stają się składki.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy dla urzędników pracujących w Niemczech

Z kolei urzędnicy państwowi po wielu latach pracy otrzymują tzw. emeryturę za wysługę lat („Ruhegehalt”) i niekoniecznie potrzebują ubezpieczenia BU. Może się jednak okazać, że warto dla nich wykupić ubezpieczenie od niezdolności do pracy dla urzędników („Dienstunfähigkeitsversicherung”). Z kolei w przypadku urzędników, w trakcie szkolenia („Beamte auf Widerruf”) i na okresie próbnym, np. przyszłych nauczycieli, zdecydowanie warto ubezpieczyć się prywatnie od niepełnosprawności, gdyż nie otrzymaliby oni jeszcze emerytury.

Dlaczego ubezpieczenie BU, a nie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW?

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy wypłaca pieniądze również w przypadku choroby, a nie tylko jeśli miałeś wypadek. Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe również obejmuje tylko wypadki podczas pracy. Ubezpieczenie NNW jest jednak bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli np. nie możesz ubiegać się o prywatne ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy ze względu na istniejące wcześniej schorzenia. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule o wypadkach przy pracy i ubezpieczeniu NNW.

Około 80% wniosków o BU zostaje rozpatrzonych pozytywnie. O tym, dlaczego reszta nie jest zatwierdzana, dowiesz się już wkrótce w innym artykule na blogu. Spoiler: rzadko jest to wina firmy ubezpieczeniowej…

Kiedy jest się niezdolnym do wykonywania zawodu, a kiedy tylko niezdolnym do pracy?

Osoba jest niezdolna do wykonywania zawodu („berufsunfähig”), jeśli ze względów zdrowotnych nie jest w stanie wykonywać ostatnio wykonywanego zawodu i nie można przewidzieć, że stan ten ulegnie poprawie w najbliższym czasie (niezdolność do pracy przez 6 miesięcy lub dłużej jest często wystarczająca dla firm ubezpieczeniowych). Jesteś niezdolny do pracy („arbeitsunfähig”), jeśli leczenie wymaga czasu, ale jest przewidywalne, np. po złamaniu nogi. W przypadku niezdolności do pracy pracodawca przez pierwsze 6 tygodni nadal wypłaca wynagrodzenie, po czym ustawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa je maksymalnie przez 72 tygodnie. Dla osób ubezpieczonych prywatnie decydujące znaczenie ma tutaj ubezpieczenie z tytułu dziennego zasiłku chorobowego.

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu, nie musisz być jednak całkowicie niezdolny do pracy. Wystarczy, że możesz wykonywać tylko 50% swojej dawnej pracy.

Jeśli nie możesz wykonywać wielu czynności lub możesz pracować tylko przez połowę czasu, to możesz liczyć na rentę z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu.

Team Niemiec

Świadczenia ubezpieczeniowe z prywatnego ubezpieczenia od niezdolności do pracy zawodowej BU

Firma ubezpieczeniowa wypłaca ci miesięczną rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeśli staniesz się niepełnosprawny w co najmniej 50%. Nie ma znaczenia, czy jest to spowodowane chorobą czy wypadkiem. Definicja inwalidztwa zawodowego różni się jednak w zależności od ubezpieczyciela, dlatego warto dokładnie przestudiować własną umowę. To, ile zarabiałeś wcześniej, nie ma znaczenia dla renty z tytułu niezdolności do pracy w porównaniu z rentą inwalidzką. Liczy się tylko to, na jaką miesięczną rentę się zgodziłeś wybierając składkę i podpisując umowę.

Czy renta BU jest odliczana od państwowej renty z tytułu niezdolności do pracy (Erwerbsminderungsrente?)

Należy wiedzieć, że renta z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu BU jest doliczana do państwowej renty EM. Nie jest traktowana jako dochód lub dochód zastępczy, lecz jako renta. Wiemy już, że renta EM jest bardzo niska. Jeżeli uzgodniono niską rentę BU, a do tego otrzymujemy niską rentę EM i w związku z tym musimy ubiegać się o podstawowe wsparcie dochodów lub zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II („Hartz IV”), to renta BU zostanie zaliczona do dodatkowych dochodów. Dlatego renta BU powinna być ustalona na tyle wysoko, aby uniknąć takiego przypadku.

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego

Być może słyszałeś, że zawarcie umowy ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania zawodu BU jest trudniejsze niż np. umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele są tu znacznie bardziej rygorystyczni i żądają szczegółowych informacji na temat czynników ryzyka. Nazywa się to oceną ryzyka (Risikoprüfung). Ważnymi czynnikami dla ubezpieczyciela są:

  • Twój wiek, twój zawód, twoje hobby,
  • Twój stan zdrowia z aktualnymi, istniejącymi wcześniej schorzeniami,
  • Twoja historia medyczna w ciągu ostatnich 5-10 lat.

Ważne jest, aby szczegółowo wymienić wszystkie poprzednie choroby. Eksperci ubezpieczeniowi zalecają raczej podawanie zbyt wielu danych, niż zdawkowych informacji. Najlepiej jest poprosić o własną dokumentację medyczną w kasie chorych. Być może lekarz rodzinny lub lekarz w szpitalu wpisał diagnozę, której nie pamiętasz? Jest to bardzo ważne, ponieważ znaczna część odmów wypłaty wynika z zatajenia przez ubezpieczającego istniejących wcześniej schorzeń.

Znaczna część odmów wypłaty wynika z zatajenia przez ubezpieczającego istniejących wcześniej schorzeń.

Team Niemiec

Gdy ubezpieczyciel otrzyma już wszystkie te dane, tworzy z nich profil ryzyka. Na jego podstawie wyliczana jest składka, która następnie obowiązuje przez okres trwania umowy.

Jak ustala się niezdolność do wykonywania zawodu?

Jeśli posiadasz polisę na ubezpieczenie od niezdolności do pracy, a następnie faktycznie staniesz się niezdolny do pracy w trakcie trwania polisy, nie otrzymasz automatycznie renty. Oczywiście trzeba się o nią ubiegać. Nie wystarczy też po prostu zadzwonić do ubezpieczyciela i stwierdzić, że jest się teraz niezdolnym do pracy. Musisz skonsultować się z lekarzem lub ubezpieczyciel wyśle cię do specjalisty. Dowiedz się, czy musisz za to zapłacić, czy też ubezpieczyciel pokryje koszty. Lekarz może być zmuszony do wypełnienia wielu formularzy, co może zająć dużo czasu. Również uzyskanie terminu wizyty może zająć trochę czasu. Jest to jeden z powodów, dla których między złożeniem wniosku a zapłatą może upłynąć wiele miesięcy.

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że nie przysługuje ci renta z tytułu niezdolności do pracy, możesz zażądać powołania biegłego. Ubezpieczyciel zaproponuje wówczas np. trzech lekarzy, spośród których należy wybrać jednego. Następnie sporządzi on ekspertyzę, którą można przedstawić zakładowi ubezpieczeń.

Jakie są alternatywy dla ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania zawodu BU?

Jeśli jesteś jedną z osób, dla których ubezpieczenie BU nie jest rozwiązaniem ze względu na istniejące wcześniej schorzenia, niebezpieczny zawód itp., istnieją dla ciebie alternatywne rozwiązania.

  • Ubezpieczenie od podstawowych zdolności (Grundfähigkeitsversicherung) wypłacane jest w przypadku utraty podstawowych umiejętności, takich jak widzenie, mówienie, chodzenie, prowadzenie samochodu itp.
  • Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (Erwerbsunfähigkeitsversicherung) wypłaca pieniądze, jeśli nie możesz wykonywać żadnej pracy z powodu wypadku, jak również choroby fizycznej lub psychicznej. Szczególnie przydatne, jeśli masz fizycznie wymagającą pracę.
  • Prywatne ubezpieczenie NNW: wypłaca pieniądze, jeśli po wypadku nie możesz już pracować. W pewnych okolicznościach może nawet wypłacać rentę do końca życia. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasz artykuł o ubezpieczeniu od wypadków.
  • Ubezpieczenie „Dread Disease”: wypłaca pieniądze, jeśli przyczyną niezdolności do pracy są poważne choroby, takie jak rak lub stwardnienie rozsiane.
  • Ubezpieczenie od wielu ryzyk (Multi-Risk) łączy różne składniki z innych ubezpieczeń, takich jak wypadki lub choroby.

Oszczędzanie pieniędzy jako alternatywa?

Zamiast inwestować pieniądze na BU, można oczywiście również oszczędzać lub inwestować pieniądze. Ale ile musiałbyś zaoszczędzić, aby uzyskać równoważne pokrycie? Jako inwestor istnieje również ryzyko, że postawisz na złego konia i stracisz dużą część swoich pieniędzy.

Jeśli zrobisz to przez 5 lat, a potem będziesz potrzebował pieniędzy, czy wystarczą ci one do emerytury? Im młodszy jesteś w momencie utraty zdolności do pracy, tym większa będzie luka w emeryturze. Ponadto, jeśli staniesz się niezdolny do pracy, nie będziesz już płacił do funduszu emerytalnego, co oznacza, że twoja emerytura będzie bardzo niska i możesz skończyć na podstawowym zabezpieczeniu.

Od nadmiaru informacji głowa boli osoby nieubezpieczone

Czy te wszystkie informacje sprawiają, że kręci się tobie w głowie? Chętnie doradzimy ci przy zawieraniu ubezpieczenia od niezdolności do pracy, ponieważ znamy pułapki. Przede wszystkim pomożemy ci znaleźć odpowiedniego dla ciebie ubezpieczyciela i możemy przeprowadzić anonimowe wstępne zapytanie o ryzyko („Anonyme Risikovoranfrage”). Jest to dla Ciebie ważne, ponieważ jeśli będziesz chciał samodzielnie ubiegać się o ubezpieczenie od niezdolności do pracy i zostaniesz odrzucony, możesz zostać wpisany do niemieckiego Systemu Informacji Branży Ubezpieczeniowej (HIS). To jest „Schufa” branży ubezpieczeniowej. Jeśli masz pecha, inni ubezpieczyciele również cię odrzucą. Dlatego lepiej grać bezpiecznie i przez nas.

Dodaj komentarz